Client Login

Webdesign & Ontwikkeling

Nog geen website? Dat is een groot nadeel ten opzichte van de concurrentie.

Omdat mensen voor aankopen en informatie zich steeds meer tot het internet richten, heeft het ontbreken van een website gevolgen voor de relatie tussen organisatie en klant. Organisaties zijn door het gebruik van een website steeds meer instaat om activiteiten via het internet bij een grotere publiek kenbaar te maken.

Naast een de mogelijkheid om de klant te informeren of te bedienen door middel van verkoop, is een website steeds vaker een instrument om actief met potentiële klanten in contact te komen. Het is dus een ideaal middel om gericht op een niche markt, klanten aan te spreken.